Vårt konsept

Global Housing AS ble etablert i 2007 og har i dag over 10 års erfaring med eiendomsmarkedet i Oslo og omegn. Global Housing ble skapt av- og for kundene og har kjøp og utleie av eiendom som næringsvirksomhet.
Vi tilbyr en alternativ vei mot drømmen om egen bolig og jobber for at alle skal kunne realisere dette.

Kombinasjon av partnerskap og utleie

Global Housing tilbyr å kjøpe bolig i partnerskap med deg som ikke vil eller kan få lån. Etter at vi har kjøpt boligen du ønsker, kan du bo der mens du leier vår del til markedsleie. Du vil derfor eie din egen andel av boligen, samtidig som du leier av oss! I dag har vi et krav om at kunden stiller med minst 20% av verdien på ønsket bolig i form av egenkapital, før vi kan inngå partnerskap

Eksempel

Person A ønsker å kjøpe bolig til kr 2 000 000. A har kr 400 000 (20% av kjøpesummen), men mangler resten. A tar kontakt med Global Housing som kan kjøpe boligen sammen med A.

A betaler kr 400 000 til Global Housing, som videre betaler kr 2 000 000 til selgeren. Dermed eier GH og A boligen sammen i partnerskap, hvorav GH har en eierandel på 80 % og A en eierandel på 20%. Vi skriver en avtale om partnerskap i boligen.

Hvis A nå ønsker å bo i boligen, kan A leie GH sin 80% del av boligen til markedsleie. Hvis markedsleie i dette tilfellet er på 10 000 kr/mnd. for hele boligen, betaler A dermed 8 000 kr/mnd. for å bo i boligen. Med dette har vi kombinert partnerskap og utleie.

Leie til eie

I tillegg til dette, kan du velge å kjøpe en større del av boligen over tid mens du selv bor der. Eierandelen til Global Housing blir dermed redusert og leiekostnadene dine blir følgelig lavere. Du vil da få en mulighet til å kjøpe Global Housing ut av partnerskapet og eie hele boligen selv.

Global Housing ønsker å foreta fornuftige og sikre investeringer, samtidig som vi hjelper mennesker å komme seg inn i boligmarkedet. Vi setter våre forretningsforbindelser først, og anser gode relasjoner som grunnlaget for vår forretningsvirksomhet og suksess.