Vår virksomhet

Global Housing er et norsk selskap som har hatt eiendomsforvaltning som næringsvirksomhet siden 2007, herunder utvikling, kjøp, salg og utleie. GH har primært kjøpt utleieboliger gjennom en «Deleier-modell» med andre som ønsker å investere i eiendomsmarkedet.

GH sin forretningsidé og kundemasse har utviklet seg over tid. GH sin kundemasse har blant annet bestått av mennesker som av religiøse hensyn ikke har ønsket å ta opp ordinære boliglån, og heller siktet mot alternative boligkjøpsmetoder. Etter nærmere overveielser og samtaler med denne kundegruppen, har GH laget et boliglånsprodukt som er konkurransedyktig, oppfyller kriteriene om rentefrihet og er i tråd med det norske lovverket. GH har opparbeidet seg et gjensidig tillitsforhold til denne kundegruppen gjennom 12 års ansiennitet, og på bakgrunn av dette har selskapet startet arbeidet med å lansere bankprodukter som oppfyller kriteriene om rentefrihet sammen med en annen norsk bankaktør. GH skal stå for salg og distribuering av produktene. Banken skal sørge for innskudd og utlån.

Global Housings mål er å gi en bredere del av befolkningen muligheten til å eie sin egen bolig. Dette gjelder spesielt mennesker som har betjeningsevne, men som henvises til leiemarkedet på grunn av manglende tilbud på låneprodukter som er tilpasset deres behov.