Komme i gang

Steg 1

Kunden skriver kontrakt om boligkjøp i partnerskap, betaler sin egenkapital til selskapet og får en anslått behandlingstid.

Steg 2

Når behandlingstiden er over, kjøper Global Housing en bolig i partnerskap med kunden. Sameiekontrakt blir inngått, der eksakt eierandel til begge parter fremkommer.

Steg 3

Etter inngått partnerskap finnes det to alternativer.
A : Partner bor i boligen og leier Global Housing sin del av boligen til markedsleie.
B : Boligen blir leid ut på åpent marked til markedsleie som fordeles etter eierandel.

Steg 4

Det er ikke et krav, men partner kan velge å kjøpe Global Housing sin del av boligen.

Behandlingstid før boligkjøp vil avhenge av din egenkapitalandel.

Vi har i dag noe behandlingstid på grunn av stor interesseliste for boligkjøp i partnerskap med Global Housing

Oversikt over behandlingstid

Vi har følgende behandlingstider som gjelder inntil 31. januar:

Hvis man betaler 50 % egenkapital, behandlingstiden blir ca. 4 måneder

Hvis man betaler 45 % egenkapital, behandlingstiden blir ca. 5 måneder

Hvis man betaler 40 % egenkapital, behandlingstiden blir ca. 6 måneder

Hvis man betaler 35 % egenkapital, behandlingstiden blir ca. 7 måneder

Hvis man betaler 30 % egenkapital, behandlingstiden blir ca. 8 måneder

Hvis man betaler 25 % egenkapital, behandlingstiden blir ca. 9 måneder

Hvis man betaler 20 % egenkapital, behandlingstiden blir ca. 10 måneder

Behandlingstiden vår avhenger av prisen på boligen og størrelsen på egenkapitalen kunder stiller opp med. Ta gjerne kontakt med oss i dag, sånn at vi kan beregne din behandlingstid ut i fra opplysningene vi får.

SISTE MULIGHET FØR STOR ENDRING I BEHANDLINGSTIDEN

Behandlingstiden for boligkjøp vil gå betraktelig opp fra og med 1. februar 2019. Dette fordi vi har hatt veldig god respons på tidligere kampanjer og fått en god portefølje med boligpartnere i løpet av året. Det har samtidig ført til mange nye kunder som nå har fått datoer av oss.

For å sikre seg behandlingstiden som vi tilbyr i dag, må nye kunder investere med oss innen fredag 25. januar 2019, kl. 18:00. Vi har også bare et begrenset antall kunder vi kan ta imot før økning av behandlingstiden. Derfor gjelder førstemann til mølla prinsippet.

Ta kontakt med oss i dag for å reservere din posisjon. Vi vil forsøke vårt ytterste i å imøtekomme dine behov og ønsker.