Komme i gang

Steg 1

Kunden skriver kontrakt om boligkjøp i partnerskap, betaler sin egenkapital til selskapet og får en anslått ventetid.

Steg 2

Når ventetiden er over, kjøper Global Housing en bolig i partnerskap med kunden. Sameiekontrakt blir inngått, der eksakt eierandel til begge parter fremkommer.

Steg 3

Etter inngått partnerskap finnes det to alternativer.
A : Partner bor i boligen og leier Global Housing sin del av boligen til markedsleie.
B : Boligen blir leid ut på åpent marked til markedsleie som fordeles etter eierandel.

Steg 4

Det er ikke et krav, men partner kan velge å kjøpe Global Housing sin del av boligen.

Ventetid før boligkjøp vil avhenge av din egenkapitalandel.

Konseptet vårt er basert på en modell som innebærer egenkapitalbasert crowdfunding (folke-finansiering). På grunn av store interesselister for boligkjøp i partnerskap med Global Housing, har vi noe ventetid i dag.

Ta kontakt med oss i dag og vi vil forsøke vårt ytterste i å imøtekomme dine behov og ønsker.