Komme i gang

Steg 1

Kunden skriver kontrakt om boligkjøp i partnerskap, betaler sin egenkapital til selskapet og får en anslått ventetid.

Steg 2

Når ventetiden er over, kjøper Global Housing en bolig i partnerskap med kunden. Sameiekontrakt blir inngått, der eksakt eierandel til begge parter fremkommer.

Steg 3

Etter inngått partnerskap finnes det to alternativer.
A : Partner bor i boligen og leier Global Housing sin del av boligen til markedsleie.
B : Boligen blir leid ut på åpent marked til markedsleie som fordeles etter eierandel.

Steg 4

Det er ikke et krav, men partner kan velge å kjøpe Global Housing sin del av boligen.

Ventetid før boligkjøp vil avhenge av din egenkapitalandel.

Konseptet vårt er basert på en modell som innebærer egenkapitalbasert crowdfunding (folke-finansiering). På grunn av store interesselister for boligkjøp i partnerskap med Global Housing, har vi noe ventetid i dag.

Oversikt over ventetid

Vi har følgende ventetider som gjelder inntil 31. mai:

Hvis man betaler 50 % egenkapital, blir ventetiden ca. 4 måneder

Hvis man betaler 45 % egenkapital, blir ventetiden  ca. 5 måneder

Hvis man betaler 40 % egenkapital, blir ventetiden ca. 6 måneder

Hvis man betaler 35 % egenkapital, blir ventetiden ca. 7 måneder

Hvis man betaler 30 % egenkapital, blir ventetiden  ca. 8 måneder

Hvis man betaler 25 % egenkapital, blir ventetiden ca. 9 måneder

Hvis man betaler 20 % egenkapital, blir ventetiden ca. 10 måneder

Ventetiden avhenger av prisen på boligen og størrelsen på egenkapitalen kunder stiller opp med. Ta gjerne kontakt med oss i dag, sånn at vi kan beregne din ventetid ut i fra opplysningene vi får.

DAGENS VENTETIDER GJELDER INNTIL 31. mai 2019

Ventetiden for boligkjøp kan øke fra og med 1. juni 2019. Dette fordi vi har hatt god respons på tidligere kampanjer og fått en større portefølje med boligpartnere. Det har samtidig ført til mange nye kunder som nå har fått datoer av oss.

For å sikre seg ventetiden som vi tilbyr i dag, må nye kunder starte sin prosess innen 31. mai 2019, kl. 18:00. 

Ta kontakt med oss i dag og vi vil forsøke vårt ytterste i å imøtekomme dine behov og ønsker.