Komme i gang

Steg 1

Kunden skriver kontrakt om boligkjøp i partnerskap, betaler sin egenkapital til selskapet og får en anslått behandlingstid.

Steg 2

Når behandlingstiden er over, kjøper Global Housing en bolig i partnerskap med kunden. Sameiekontrakt blir inngått, der eksakt eierandel til begge parter fremkommer.

Steg 3

Etter inngått partnerskap finnes det to alternativer.
A : Partner bor i boligen og leier Global Housing sin del av boligen til markedsleie.
B : Boligen blir leid ut på åpent marked til markedsleie som fordeles etter eierandel.

Steg 4

Det er ikke et krav, men partner kan velge å kjøpe Global Housing sin del av boligen.

Behandlingstid før boligkjøp vil avhenge av din egenkapitalandel.

Vi har i dag noe behandlingstid på grunn av stor interesseliste for boligkjøp i partnerskap med Global Housing

Behandlingstiden vår er minimum 2 måneder og maksimum 8 måneder. Denne avhenger av prisen på boligen og størrelsen på egenkapitalen kunder stiller opp med. Ta gjerne kontakt med oss i dag, sånn at vi kan beregne din behandlingstid ut i fra opplysningene vi får.