Ofte stilte spørsmål

Hvor lang er behandlingstiden?

Behandlingstid før boligkjøp vil avhenge av din egenkapitalandel.

  1. Hvis du betaler 20 % egenkapital, blir behandlingstiden ca. 9 måneder
  2. Hvis du betaler 25 % egenkapital, blir behandlingstiden ca. 8 måneder
  3. Hvis du betaler 30 % egenkapital, blir behandlingstiden ca. 7 måneder
  4. Hvis du betaler 35 % egenkapital, blir behandlingstiden ca. 6 måneder
  5. Hvis du betaler 40 % egenkapital, blir behandlingstiden ca. 5 måneder
  6. Hvis du betaler 45 % egenkapital, blir behandlingstiden ca. 4 måneder
  7. Hvis du betaler 50 % egenkapital, blir behandlingstiden ca. 3 måneder
  8. Hvis du betaler 70 % egenkapital, blir behandlingstiden ca. 2 måneder

 

Hvordan og hvor ofte fastsetter man prisen til den delen Global Housing eier med tanke på økning av boligverdien?

Priskorrigering skal i utgangspunktet skje hvert år. Global Housing velger å gi deg som kunde fordelen av en eventuell prisøkning i inntil 2 år. Først etter 2 år foretas det en skjønnsmessig vurdering i forhold til begge parters del i boligen. Dersom Global Housing etter 2 år eier en vesentlig liten del i forhold til sin partner, kan det avtales at priskorrigeringen utsettes ytterligere 1 år. Under vanlige omstendigheter korrigeres prisen til markedspris etter 2 år og gjenstående del kan erverves i henhold til denne.

Hvordan kan kunden kjøpe Global Housing ut av partnerskapet?

Dersom du ønsker å kjøpe selskapet ut av partnerskap over tid, fastsettes planen for oppkjøp individuelt i forhold til din situasjon.

Hva er Global Housing sitt standpunkt med tanke på boligforsikring og eventuelle felleskostnader?

Hva gjelder boligforsikring, ønsker selskapet å tegne dette som en sikkerhet mot hendelige uhell og naturkatastrofer. Både felleskostnader og boligforsikring er noe som deles mellom partene i forhold til hver sin eierandel.

Hvis kunden ønsker å selge leiligheten?

Dersom kunden ønsker å selge leiligheten, er det Global Housing som har forkjøpsrett. Da tar vi en verdivurdering av boligen og kjøper partner ut. Dersom vi ikke ønsker å kjøpe, selger vi i åpent marked og deler etter eierskapsandelen.

Hvordan blir leiepris fastbestemt:

Vi finner leieprisen ved å sammenligne prisnivået av samme type bolig du ønsker. Vi ser da på standard, areal og beliggenhet og beregner deretter gjennomsnittet. Dette vil gi oss et godt bilde av markedsprisen.