Ofte stilte spørsmål

Hvor lang er ventetiden?

Ventetid før boligkjøp vil avhenge av din egenkapitalandel. For å se oversikt over våre ventetider, vennligst gå til fanen “komme i gang”.

Hvor ofte foretas en verdivurdering av partnerskaps boligen, og til hvilken pris kan boligpartner kjøpe Global Housing sin andel i boligen?

Hovedregelen er at det foretas en årlig verdivurdering av boligen. Det betyr at boligpartner som ønsker å kjøpe selskapets del i boligen etter at det har gått ett år siden man kjøpte boligen, skal gjøre det i henhold til den nye verdifastsettelsen og ikke ut ifra det man opprinnelig kjøpte boligen for. Dette er et lovfestet krav i henhold til International Accounting Standard (IAS) 40, med Finanstilsynet som tilsynsorgan i Norge. Finanstilsynet har også utgitt en offentlig rapport om «verdsettelse av investeringseiendom», hvor man kan lese nærmere om reglene tilknyttet verdifastsettingen ved kjøp og salg av investeringseiendom for foretak i Norge, og den tilknyttede skattefastsettingen. Dette er dermed ikke interne regler hos Global Housing AS, men pålegg fra skattemyndighetene og Finanstilsynet i Norge. Global Housing AS kan imidlertid godta en betalingsutsettelse til påfølgende år, hvis selve kjøpet av Global Housing sin andel i boligen finner sted det samme året man kjøpte boligen, og før en årlig verdifastsettelse. På denne måten kan boligpartner ha anledning til å kjøpe Global Housing sin andel i boligen til innkjøpspris i inntil 2 år. En betalingsutsettelse kan gis i forhold til en boligpartners ansiennitet i selskapet, og størrelsen på salgsobjektet. Det er derfor en individuell vurdering som foretas fra sak til sak.

Hvordan kan kunden kjøpe Global Housing ut av partnerskapet?

Dersom du ønsker å kjøpe selskapet ut av partnerskap over tid, fastsettes planen for oppkjøp individuelt i forhold til din situasjon.

Hva er Global Housing sitt standpunkt med tanke på boligforsikring og eventuelle felleskostnader?

Hva gjelder boligforsikring, ønsker selskapet å tegne dette som en sikkerhet mot hendelige uhell og naturkatastrofer. Både felleskostnader og boligforsikring er noe som deles mellom partene i forhold til hver sin eierandel.

Hvis kunden ønsker å selge leiligheten?

Dersom kunden ønsker å selge leiligheten, er det Global Housing som har forkjøpsrett. Da tar vi en verdivurdering av boligen og kjøper partner ut. Dersom vi ikke ønsker å kjøpe, selger vi i åpent marked og deler etter eierskapsandelen.

Hvordan blir leiepris fastbestemt:

Vi finner leieprisen ved å sammenligne prisnivået av samme type bolig du ønsker. Vi ser da på standard, areal og beliggenhet og beregner deretter gjennomsnittet. Dette vil gi oss et godt bilde av markedsprisen.