Ofte stilte spørsmål

Hvor lang er ventetiden?

Ventetid før boligkjøp vil avhenge av din egenkapitalandel. For å se oversikt over våre ventetider, vennligst gå til fanen “komme i gang”.

Hvordan og hvor ofte fastsetter man prisen til den delen Global Housing eier med tanke på økning av boligverdien?

Priskorrigering skal i utgangspunktet skje hvert år. Global Housing velger å gi deg som kunde fordelen av en eventuell prisøkning i inntil 2 år. Først etter 2 år foretas det en skjønnsmessig vurdering i forhold til begge parters del i boligen. Dersom Global Housing etter 2 år eier en vesentlig liten del i forhold til sin partner, kan det avtales at priskorrigeringen utsettes ytterligere 1 år. Under vanlige omstendigheter korrigeres prisen til markedspris etter 2 år og gjenstående del kan erverves i henhold til denne.

Hvordan kan kunden kjøpe Global Housing ut av partnerskapet?

Dersom du ønsker å kjøpe selskapet ut av partnerskap over tid, fastsettes planen for oppkjøp individuelt i forhold til din situasjon.

Hva er Global Housing sitt standpunkt med tanke på boligforsikring og eventuelle felleskostnader?

Hva gjelder boligforsikring, ønsker selskapet å tegne dette som en sikkerhet mot hendelige uhell og naturkatastrofer. Både felleskostnader og boligforsikring er noe som deles mellom partene i forhold til hver sin eierandel.

Hvis kunden ønsker å selge leiligheten?

Dersom kunden ønsker å selge leiligheten, er det Global Housing som har forkjøpsrett. Da tar vi en verdivurdering av boligen og kjøper partner ut. Dersom vi ikke ønsker å kjøpe, selger vi i åpent marked og deler etter eierskapsandelen.

Hvordan blir leiepris fastbestemt:

Vi finner leieprisen ved å sammenligne prisnivået av samme type bolig du ønsker. Vi ser da på standard, areal og beliggenhet og beregner deretter gjennomsnittet. Dette vil gi oss et godt bilde av markedsprisen.