ga('send', 'pageview'); skip to Main Content
ENG | NOR

Vil du kjøpe bolig uten lån?

Global Housing tilbyr boligkjøp gjennom en kombinasjon av partnerskap og utleie!

Krav om minst 20 % egenkapital

House without interest

Bolig uten lån

Investment Opportunities (1)

Investeringsmuligheter

Renting of Property

Utleie

VÅRT

KONSEPT

Global Housing tilbyr å kjøpe bolig i partnerskap med kunden. Etter at boligen er kjøpt kan kunden velge å bo i den og leie Global Housing sin del av boligen. Dette konseptet kaller vi for «en kombinasjon av partnerskap og utleie».

I tillegg til dette gir vi kunden en opsjon til å kjøpe vår del i boligen over tid. Vi kaller dette for et «leie til eie» konsept. Det er helt opp til kunden å bestemme om vedkommende ønsker å kjøpe seg opp en større del i boligen over tid, og kanskje kjøpe selskapet helt ut av partnerskapet. Det er ikke et krav fra Global Housing at kunden kjøper selskapets del i boligen.

Vår prosedyre

Steg 1
Du betaler din egenkapital til Global Housing. Ventetid for boligkjøp avhenger av egenkapitalandelen.

Steg 2
Etter at din ventetid er over, finner vi sammen en bolig du ønsker og kjøper den i partnerskap.

Steg 3
Etter inngått partnerskap finnes det to alternativer.

A: Du bor i boligen og leier Global Housing sin del av boligen til markedsleie.
B: Boligen blir leid ut på åpent marked til markedsleie som fordeles etter eierandel.

Steg 4
Det er ikke et krav fra vår side, men hvis du ønsker å kjøpe Global Housing sin del av boligen lager vi en individuell plan.

 

 

croped1
Decorated urban interior with sofa on concrete floor, brick and wooden wall in background.

VÅRE

BOLIGER

Aktive partnerskap:

1- Lindebergåsen, Alna Oslo

2- Wessels gate, Skien

3- Adjunkt Arentz gate Vest, Skien

4- Brevikveien, Nordre Frogn

5- Karl Staaffs vei, Ulven Oslo

6- Holmlia Senter vei, Holmlia Oslo

7- Ensjøveien, Ensjø Oslo

8- Glostrupveien, Skjetten

9- Ensjø Torg, Ensjø Oslo

10- Joneløkkeveien, 1870 Ørje

11- Bispelua, Mortensrud Oslo

12- Nordbyveien, 2013 Skjetten

Tidligere partnerskap:

1- Sandsvegen 5, Sand Jessheim

2- Åslandhellinga, Bjørndal Oslo

3- Torskroken, Lier

4- Tokerudberget, Stovner Oslo

5- Åslandhellinga, Bjørndal Oslo

6- Ryggeveien, Moss

7- Nyjordstubben, Bjørndal Oslo

8- Thor Dønhaugs vei, Bjørndal Oslo

9- Fossunberget, Stovner Oslo

10- Bjørnebærstien, Rykkinn Bærum

11- Nedre prinsdalsvei, Prinsdal Oslo

12- Molybdeveien, kristiansand

13- Ståvihagen, Vøyenenga Bærum

14- Fossumveien, Stovner Oslo

15- Borggata, Tøyen Oslo

16- Lindeberglia, Alna Oslo

17- Linderudveien, Linderud Oslo

18- Harald Solbergs, Karihaugen Oslo

19- Meklenborgåsen, Bjørndal Oslo

20- Snipemyrveien, Bjørndal Oslo

Forside-3_23
Forside-3_23

VÅRE

REFERANSER

Global Housing er et fantastisk bra selskap. Global Housing tilbyr noe ingen andre gjør her i Norge. Jeg støtter Global Housing fullt ut.

Rubina Zahid

Global Housing har oppfylt min drøm om boligkjøp uten lån. Det var umulig for meg å komme inn i boligmarkedet i Norge uten å ta opp lån. Når Global Housing lanserte sitt konsept, så var dette nesten utenkelig, men jeg hadde stor tro på det fra første dag. Jeg takker Global Housing og team for alt.

Nauar Akhayad

Jeg har vært aksjonær i dette selskapet siden 2015. I dag er jeg på et stadia hvor jeg nå skal kjøpe min første bolig sammen med Global Housing.

Asad Ul Jamil

Jeg har stor tro på det nye konseptet til Global Housing. Dette åpner mange muligheter både for meg og folk flest.

Ishfaq Ahmed

Jeg har en stor familie, men kunne ikke tenke meg å kjøpe bolig uten lån. Jeg leide en bolig i mange år og betalte veldig mye i husleie. Jeg kjøpte en bolig i partnerskap med Global Housing i 2012, da jeg hørte om selskapet. Kjøp av bolig med Global Housing har gitt meg store besparelser.

Jewily Ibrahim

Jeg er en av de første aksjonærene i Global Housing. Jeg kjøpte bolig i partnerskap med Global Housing i 2012. Global Housing var den eneste muligheten jeg hadde for å kjøpe bolig uten lån. Jeg er veldig takknemlig for at jeg fikk denne muligheten. Jeg har på toppen av det hele tjent inntil Kr 1000 000,- i verdiøkning på boligen.

Amir Shakir
Kontakt oss

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Gjelder partnerskap og utleie forholdet kun ved kjøp av de boligene som Global Housing disponerer eller kan man bli enig om å kjøpe noe på åpent marked? Hvis ja, hva slags boligform er Global Housing åpen for å kjøpe, selveier leilighet eller hus uten fellesgjeld?

I utgangspunktet står den som inngår avtale om partnerskap og utleie med Global Housing, fritt til å velge den boligen vedkommende selv ønsker. Dette kan godt være en bolig fra et av prosjektene til Global Housing, eller fra åpent marked.

Det er imidlertid ønskelig fra Global Housing sin side at det inngås avtale om kjøp av bolig fra selskapets egne prosjekter så langt det er mulig. Kjøp av bolig fra selskapets prosjekter vil både være en fordel for Global Housing som får et salg, og kunden som får et godt prisavslag i forhold til markedspris.

Global Housing er åpne for alle tre boligformer i følgende prioriteringsrekke:

  1. Selveier
  2. Andel uten fellesgjeld
  3. Andel med fellesgjeld.

Vi ønsker helst å kjøpe selveier, uten å utelukke de andre.

Må kunden bo i selve boligen eller kan det leies ut på åpent marked.

Kunden er ikke bundet til å bo i boligen selv. Det er fullt mulig for partnerne å leie ut hele boligen på åpent marked og dele leien seg imellom i forhold til hver sin eierandel. Men boligen må brukes og kan ikke stå tom.

Hvordan og hvor ofte fastsetter man prisen til den delen Global Housing eier med tanke på økning av boligverdien?

Priskorrigering skal i utgangspunktet skje hvert år. Men Global Housing velger å gi kunden fordelen av en eventuell prisøkning i inntil 3 år. Først etter 3 år foretas det en skjønnsmessig vurdering i forhold til begge parters del i boligen. Hvis Global Housing etter 3 år eier en vesentlig liten del i forhold til sin partner, kan det avtales at priskorrigeringen utsettes ytterligere 1 år. Men under vanlige omstendigheter korrigeres prisen til markedspris etter 3 år, og gjenstående del som selskapet eier skal erverves i henhold til denne.

Er det et krav eller et sterkt ønske fra GH at kunden har intensjon om å kjøpe ut GH etterhvert eller kan intensjon være at kunden kun ønsker å kjøp bolig som et investeringsobjekt og selge det etter 5-10 år?

Det er ikke et krav fra Global Housing sin side at kunden kjøper ut selskapet. Kunden står fritt til å velge om vedkommende ønsker å erverve en større og større del av huset fra selskapet ved å kjøpe opp selskapets del i boligen, eller ikke. Ved oppkjøp minker imidlertid leien for kunden, noe som danner insentiv for vedkommende om å effektivt kjøpe selskapet ut av boligen.

Hvordan kan kunden kan kjøpe Global Housing ut av partnerskapet etter hvert?

Hvis kunden ønsker å kjøpe selskapet ut av partnerskapet over tid, så fastsettes planen for oppkjøp av Global Housing sin del, individuelt i forhold til kundens situasjon. Noen er arbeidstakere som får en gjentagende månedlig inntekt, imens andre kan være selvstendig næringsdrivende som kanskje har årlige, halvårige eller kvartals vise inntekter.

Hva er GH sitt standpunkt med tanke på boligforsikring og eventuelle felleskostnader?

Hva gjelder boligforsikring, så ønsker selskapet å tegne dette som en sikkerhet mot hendelige uhell og naturkatastrofer. Både felleskostnader og boligforsikring er noe som deles mellom partene i forhold til hver sin eierandel.

Kunne ikke finne det du lette etter?

VÅRE

SAMARBEIDSPARTNERE

Artboard
Global Innovation

Vi er alltid på utkikk etter nye samarbeidspartnere

Kontakt oss
croped

TA KONTAKT MED OSS

Global Housing AS

Postboks 1433 Vika
0115 Oslo

Besøksadresse

Filipstad Brygge 1
C/o Regus business center Aker brygge
0252 Oslo

+47 21 42 42 65

post@globalhousing.no

Organisasjons nr. 991879145